Contacte

Fotografía de Fulvia Farassino

Contacte:

Nieves López-Menchero
lopez_niemen@gva.es
Tel. 963 53 93 21

Autoritzacions:

Tot el material contingut en el lloc web BFM ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, el IVAC no ha localitzat als drethavents del citat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho pot posar-se en contacte amb el IVAC per a regularitzar la situació. Web: ivac.gva.es. E-mail: ivac@gva.es.