Vivan los novios

 
 

Any de producció
1969

Data de l’estrena a Espanya
1970

Ver película online